Homepage

Solvid Werkt Reintegratie Bureau
Solvid Werkt Reintegratie en Jobcoaching

Solvid Employability is een gecertificeerd en door het UWV erkend re-integratiebedrijf, gespecialiseerd in de begeleiding van klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In dit kader worden er Werkfit en Naar Werk trajecten ten behoeve van het UWV uitgevoerd. In deze dienstverlening staat de klant centraal en wordt er in samenwerking tussen klant en re-integratiecoach gekeken naar de wensen en behoeften van de klant ten aanzien van werk en wordt er gezocht naar reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Bij Solvid geloven we in de kracht van een energieke aanpak en willen we door middel van een persoonlijke benadering een re-integratie mogelijk maken om te zorgen voor een succesvolle loopbaan van onze klanten.

Sinds begin 2017 is Solvid Employability tevens een erkend jobcoachbedrijf. Onze missie: Het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet, kenmerken zich door:

  • De klant ondersteunen bij alle voorkomende vragen
  • De zelfredzaamheid van de klant stimuleren
  • Het aanleren van (werk)handelingen
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • Het bijbrengen van werkethiek
  • Het leren omgaan met de normen en waarden op de werkvloer
  • Het afstemmen van het werk van de klant op de thuissituatie

De jobcoach blijft de klant ondersteunen tot het moment dat de resterende begeleidingsbehoefte kan worden overgenomen door de werkgever.

Ons team

Graag stellen wij ons team aan u voor van jobcoaches & re-integratie specialisten.