Diensten

Solvid Werkt is de specialist op het gebied van begeleiding naar werk. Of u nu toe bent aan een nieuwe uitdaging, boventallig bent geworden bij uw huidige werkgever of vanuit een uitkeringssituatie wilt re-integreren. Solvid Werkt is u graag van dienst. Wij hebben ons de laatste jaren bewezen als betrouwbare partner van het UWV. Als re-integratiebureau voeren wij diverse re-integratietrajecten uit, met name vanuit de Ziektewet en de WAJONG.

Ook zijn wij een door het UWV Erkend job coach bedrijf en begeleiden wij Wajong- en WIA cliënten (via het UWV) en participanten uit het doelgroepenregister (via de Gemeenten) tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden (jobcoaching).

Daarnaast begeleiden wij cliënten bij outplacementtrajecten. Bij het vinden van een andere werkgever bieden wij uw medewerkers een professionele ondersteuning met persoonlijk advies.

Wij zijn hét bemiddelingskantoor die werkzoekenden kunnen begeleiden richting een nieuwe stap! Met onze ervaring in verschillende sectoren en ons uitgebreide netwerk zijn wij u graag van dienst. Wij garanderen een professionele aanpak, deskundig advies, goede begeleiding en een uitstekend resultaat.

We plannen een creatieve sessie in met de klant waarin we ingaan op de hamvraag: ‘wat wil ik? en wat kan ik?’ We focussen ons tijdens dit gesprek op de mogelijkheden van de klant en niet op het ontbreken van startkwalificaties.

We versterken de werknemersvaardigheden door middel van trainingen op het gebied van:

 • Structuur aanbrengen
 • Aanleren van arbeidsritme door middel van een stage of een werkervaringsplek
 • Sociale activiteiten vergroten door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
 • We bieden scholing aan door middel van een groot aantal e – learning modules (i.s.m. misterteach.com) die wij gratis aan onze klanten mogen aanbieden

 

We werken aan het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de klant door middel van:

 • Empowerment
 • Assertiviteitstraining
 • Time management
 • Omgaan met beperkingen

 

We brengen de arbeidsmarktpositie van de klant in beeld:

 • Opstellen basisdocumenten zoals een cv en een duidelijke profielschets
 • Vacatures verzamelen en analyseren
 • Beroeps oriëntatie test
 • We bieden ‘assesments’ aan

 

 

 

Solvid Werkt begeleidt al jaren zeer succesvol mensen naar een nieuwe baan. Vaak gebeurt dit via een re-integratietraject.

Onder een re-integratietraject verstaan wij:  alle activiteiten die wij verrichten vanaf de ontvangst van de aanmelding van de klant tot en met de plaatsing van de klant in werk. Ons doel is dus altijd plaatsing van de klant in arbeid die aansluit bij zijn/haar competenties en vaardigheden.

Solvid Werkt helpt u op een positief kritische manier te kijken naar uw situatie. Hierbij gaan wij in eerste instantie altijd op zoek naar de vraag: Wat wil ik? en Wat kan ik? Via creatieve sessies met één van onze coaches zult u daar een antwoord op gaan formuleren en leren hoe u uw kwaliteiten het beste kunt presenteren. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

 • Opleiding en werkervaring;
 • Visie van de klant op zijn re-integratiemogelijkheden;
 • Welke aspecten/omstandigheden in de visie van het UWV een belemmering vormen voor de terugkeer naar werk;

 

Hieruit volgt een plan van aanpak waarbij Solvid in samenwerking met de cliënt een re-integratietraject opstelt met als doel de klant via de beste weg naar betaald werk te begeleiden.

Onder jobcoaching verstaan wij het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet, kenmerken zich door:

 • De klant ondersteunen bij alle voorkomende vragen
 • De zelfredzaamheid van de klant stimuleren
 • Het aanleren van (werk)handelingen
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • Het bijbrengen van werkethiek
 • Het leren omgaan met de normen en waarden op de werkvloer
 • Het afstemmen van het werk van de klant op de thuissituatie

 

De jobcoach blijft de klant ondersteunen tot het moment dat de resterende begeleidingsbehoefte kan worden overgenomen door de werkgever.

 

 

Solvid Werkt kan uw organisatie begeleiden bij outplacementtrajecten. Bij het vinden van een andere werkgever bieden wij uw medewerkers een professionele ondersteuning met persoonlijk advies. Het uitgangspunt van Solvid is hierbij altijd maatwerk begeleiding op basis van:

 • Een intakegesprek waarbij we ons richten op het zelfinzicht van de medewerker
 • Opstellen plan van aanpak
 • Persoonlijkheidstest
 • Ondernemerstest (optioneel)
 • Intensieve creatieve sessie
 • Het in kaart brengen van de mogelijkheden (kansen) en beperkingen (bedreigingen) van de medewerker
 • Maatwerk hulp bij sollicitaties
 • Eind evaluatie

Op deze manier kunnen wij uw medewerkers optimaal begeleiden naar een volgende stap in zijn/haar loopbaan!