Jobcoaching

Jobcoach Debby Ninkeula staat graag op de werkvloer.

Onder jobcoaching verstaan wij het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet, kenmerken zich door:

  • De klant ondersteunen bij alle voorkomende vragen
  • De zelfredzaamheid van de klant stimuleren
  • Het aanleren van (werk)handelingen
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • Het bijbrengen van werkethiek
  • Het leren omgaan met de normen en waarden op de werkvloer
  • Het afstemmen van het werk van de klant op de thuissituatie

 

De jobcoach blijft de klant ondersteunen tot het moment dat de resterende begeleidingsbehoefte kan worden overgenomen door de werkgever.