Participatie interventie

Wij helpen mensen met het verwerken en omgaan met ernstige belemmeringen (bijvoorbeeld in gezondheid en persoonlijke situaties).
Binnen dit traject richten wij ons om het netwerk van de klant uit te breiden naar buitenshuis.

Solvid kan hierin ondersteunen door:
– Toekomstperspectief bespreken.
– Inventarisatie haalbaarheid van mogelijkheden.
– Verwijzing specialistische hulp.

Het resultaat van dit traject:
– Verhogen zelfstandigheid.
– Breder sociaal netwerk buitenshuis.