Praktijk assesment

Binnen dit traject zullen wij inzicht verkrijgen op welk termijn de klant toe te leiden is naar regulier werk.

Solvid kan hierin ondersteunen door:
– Het inzetten van de ACT meting. ACT® meet en geeft als resultaat inzicht in aanwezige competenties, ontwikkelpotentieel, risicovolgedrag van individuen.
– Door middel van simulatie in een werkomgeving, observeren waar mogelijkheden en knelpunten liggen.