Re-integratie NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

1. Aanmelden
De aanmelding komt bij Solvid Employability B.V. binnen. Solvid Employability B.V. kijkt n.a.v. de aanvraag welke expertise er nodig is. Wanneer een klant NAH heeft opgelopen, wordt Tanya Verduijn ingezet.
Tanya Verduijn is werkzaam als onderaannemer bij Solvid Employability B.V. Tanya is tevens eigenaar van Beautiful Day, een organisatie die begeleiding en dagbesteding biedt aan mensen met een beperking. Ze is afgestudeerd als maatschappelijk werker in sinds haar 16de levensjaar werkzaam in de zorg.

2. Kennismaken
Wanneer de aanmelding binnen komt, wordt er binnen één week contact opgenomen met de klant. De kennismaking vindt bij voorkeur in de thuissituatie plaats. Op die manier krijgen we meteen zicht op de klant in zijn woonomgeving. Samen met de klant en de informatie vanuit UWV bespreken we wat de vragen en doelen zijn. Dit stellen we op in een re-integratieplan.

3. Observeren en Onderzoeken
Schade door een niet aangeboren hersenletsel is bij ieder persoon anders. Daarom is het belangrijk om
te onderzoeken wat de gevolgen voor de klant zijn. Dit doen wij op verschillende manieren. Zo gaan we
graag in gesprek samen met de klant, zijn netwerk en professionals die betrokken zijn bij de revalidatie.
Het is belangrijk dat er zicht komt op de lichamelijke beperkingen, gevolgen van het geheugen,
vermoeidheid, overprikkeling en gedragsverandering.

Door gesprekken met de klant en zijn netwerk te voeren krijgen we al een goed beeld, maar daarnaast
kunnen we verschillende instrumenten inzetten om het beeld compleet te maken.
Denk aan een geheugendagboek, observaties in de thuissituaties en observaties op een nagebootste
werksituatie met licht productiewerk. N.a.v. de gesprekken en ingevulde observatielijsten worden de
beperkingen en mogelijkheden betreft participeren en re-integreren zichtbaar.
Een hersenletsel kan naast een lichamelijke beperking ook invloed hebben op het geheugen,
vermoeidheid, overprikkeling en gedragsverandering.

4. Participeren en re-integreren
Aan de hand van de doelen gaan we aan de slag. Hoe dit eruit ziet zal bij iedere klant anders zijn, maar
onze voorkeur gaat er naar uit om het netwerk (informeel en formeel) te betrekken. Beperkingen zijn niet
altijd zichtbaar en daarnaast kan het zijn dat de klant niet altijd zelf kan zien wat er veranderd is.
Zo kunnen we kijken in hoeverre vaardigheden terug aan te leren zijn en wat het effect is van het werken
met geheugensteuntjes.

Veel mensen die een hersenletsel oplopen kunnen niet meer het werk uitvoeren als voorheen. Er is een
aanpassing nodig op de werkplek of de klant dient te participeren in de maatschappij. Als dat het geval is
kijken we hoe iemand toch een zinvolle daginvulling heeft middels vrijwilligerswerk of deelnemen aan
activiteiten in het buurtcentrum, oftewel we richten ons op participeren. Wanneer blijkt dat er zorg nodig is, dan kunnen wij adviseren hoe dit aangevraagd kan worden en wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer we tot de conclusie komen dat het werk opgebouwd kan worden na hersenletsel, dan gaan we
samen kijken naar een rustige, prikkelarme werkplek. Dit kan bij een eventueel huidige werkgever zijn of op een nieuwe werkplek. Daarnaast is het belangrijk om te bespreken wat de gevolgen zijn van het
hersenletsel voor de klant en wat dit betekent voor zijn werkgever, collega’s en werkzaamheden. We
kunnen daarbij werken met een signaleringsplan om te kijken in hoeverre de klant zelf kan herkennen
wanneer het goed en minder goed met hem gaat, wat hij dan kan doen en wat zijn omgeving voor hem kan doen.

Door regelmatig stil te staan en te evalueren hoe het gaat, worden kleine successen zichtbaar en
bespreken we graag de voortgang samen met de klant, sociaal netwerk en betrokken deskundigen van het UWV.

Solvid-Werkt-Ons-Team-Tanya
Tanya Verduijn
Onderaannemer Solvid Employability B.V. & Eigenaresse Begeleiding en Dagbesteding

Werken vanuit de visie positieve gezondheid
Een Niet Aangeboren Hersenletsel is een ingrijpende gebeurtenis, kan iedereen overkomen en de gevolgen ervan zien er bij iedereen anders uit. Solvid Employability B.V. werkt vanuit de visie positieve gezondheid. Hierdoor bespreek je niet alleen werk, maar kijk je veel breder, zoals naar het mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Je kijkt niet vanuit de beperking die is ontstaan, maar houdt daar rekening mee en kijkt naar de mogelijkheden.