Werkfit maken

Solvid Employability is een gecertificeerd en door het UWV erkend re-integratiebedrijf, gespecialiseerd in de begeleiding van klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In dit kader worden er werkfit trajecten ten behoeve van het UWV uitgevoerd. In deze dienstverlening staat de klant centraal en wordt er in samenwerking tussen klant en re-integratiecoach gekeken naar de wensen en behoeften van de klant ten aanzien van werk en wordt er gezocht naar reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het doel van een werkfit traject is dat de klant na het afronden van het traject geschikt is om werk te hervatten.
Solvid voert verschillende activiteiten uit om het doel te bereiken. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Op orde brengen van CV, motivatiebrief en klantprofiel.
  • Het voeren van creatieve sessies. Hierbij gaan wij in op de vragen; Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
  • Aanleren van arbeidsritme, bijvoorbeeld door inzet van stages/vrijwilligerswerk.
  • Vacature analyse.
  • Eventueel onderzoeken en inzetten van scholing.
  • Verbeteren sollicitatie activiteiten zoals online solliciteren, netwerken en het voeren van een sollicitatiegesprek.
  •  Coaching; onder andere op het gebied van leren omgaan met belemmeringen en grenzen aan leren geven.